En Timestimer

En Timestimer hjälper mig att hålla koll på hur länge jag kan arbeta med saker.

Strukturerat schema och delmål

Dela upp större mål i mindre delar och ”fira” varje uppnått mål. Skriv ner allt i olika färger kopplade till

Outlook och Googlekalendrar

Struktur struktur struktur – och när strukturen faller, gör om igen. Du vet bäst själv vad som underlättar i ditt

Förbered dig

Häng fram kläder kvällen innan. Förbered för frukost. Häng det du behöver ha med på dörrhandtaget/på skorna. Ta en stund

Checklista

Gör en checklista inför varje arbetspass och bockar av när sysslorna är gjorda./Georg