Strukturerat schema och delmål

Dela upp större mål i mindre delar och ”fira” varje uppnått mål. Skriv ner allt i olika färger kopplade till

Outlook och Googlekalendrar

Struktur struktur struktur – och när strukturen faller, gör om igen. Du vet bäst själv vad som underlättar i ditt

Förbered dig

Häng fram kläder kvällen innan. Förbered för frukost. Häng det du behöver ha med på dörrhandtaget/på skorna. Ta en stund

Läs på och försök vara empatisk

Ta reda på hur medarbetaren fungerar och anpassa information, tydlighet och krav efter individen. Var lyhörd och följ upp ofta

Viktigt att göra klart

Det är viktigt att göra klart den arbetsuppgiften man håller på med innan man påbörjar en ny.

Schema

Ett schema för dagen inklusive korta pauser/Johan

Kommunikation

Ställa motfrågor när jag fått ett uppdrag för att det inte ska uppstå missförstånd/Jörgen