En Timestimer

En Timestimer hjälper mig att hålla koll på hur länge jag kan arbeta med saker.

Läs på och försök vara empatisk

Ta reda på hur medarbetaren fungerar och anpassa information, tydlighet och krav efter individen. Var lyhörd och följ upp ofta

Döm inte

Lär dig att skilja på ”försöker övervinna/hantera funktionsnedsättning” och ”skyller på diagnosen för att slippa”. Varje person är unik –

Visar hur man gör

Jag coachar och visar mina medarbetare hur man utför en arbetsuppgift, speciellt i början när personen är ny/ Nasir

Uppföljning

Jag har veckovisa uppföljningsmöten med min medarbetare som har ADHD/Lisa

Checklista

Gör en checklista inför varje arbetspass och bockar av när sysslorna är gjorda./Georg