Var tydlig

Ingen kan veta vad du behöver om du inte förklarar hur & varför du mår bättre & presterar bättre m

Läs på och försök vara empatisk

Ta reda på hur medarbetaren fungerar och anpassa information, tydlighet och krav efter individen. Var lyhörd och följ upp ofta

Döm inte

Lär dig att skilja på ”försöker övervinna/hantera funktionsnedsättning” och ”skyller på diagnosen för att slippa”. Varje person är unik –

Visar hur man gör

Jag coachar och visar mina medarbetare hur man utför en arbetsuppgift, speciellt i början när personen är ny/ Nasir

Uppföljning

Jag har veckovisa uppföljningsmöten med min medarbetare som har ADHD/Lisa