Döm inte

Lär dig att skilja på ”försöker övervinna/hantera funktionsnedsättning” och ”skyller på diagnosen för att slippa”. Varje person är unik –

Skärma av/hörlurar/öronproppar

Utifrån arbete/möjlighet: Stäng in dig ibland och arbeta fokuserat. Gå iväg och andas i ett lugnt rum när det behövs.

Lugn arbetsplats

Bytte till en lugnare del av kontoret/Gabriel