Tips till chefer och kollegor

Tips till arbetsgivare som har anställda med ADHD

 

  1. Informera! Skapa en tydlig struktur. Berätta om företaget och visa hur organisationen ser ut. Hur ser processerna ut på arbetsplatsen? Vem har ansvar för vad? Gå igenom arbetsbeskrivningen tillsammans. Vilka arbetsuppgifter har personen?
  2. Planera! Organisera veckan och fundera på vad som tar mest energi. Hur ser en dag ut? Hur ser en vecka ut? Planera in tid för återhämtning. Sätt upp mål! Sätt upp konkreta mål och deadlines. T ex ”fredag kl 12.00 vill jag ha in underlaget”.
  3. Prioritera! Gör klart vilka arbetsuppgifter som är viktigast.
  4. Begränsa! Se till att personen inte tar på sig för mycket. Begränsa arbetsuppgifterna så att personen kan fokusera på rätt saker. Påminn personen om den går utanför sitt ansvarsområde.
  5. Följ upp! Boka in regelbundna möten och följ upp hur det går. Vad går bra och vad går mindre bra? Behöver personen mer stöd? Behöver den fortsatt hjälp med planering och prioritering? Eventuellt behöver man anpassa arbetsuppgifterna.
  6. Bekräfta! Ge beröm och se personens prestationer.
  7. Anpassa! Om det behövs. Tänk då på följande områden: arbetsuppgifter, arbetsmiljön, arbetstider och hjälpmedel.