Testa dig själv

Här får du länkar till olika tester där du kan se till exempel vilket yrke som passar dig bäst utifrån din personlighetstyp. Även om flera av testerna har samma syfte så kan det vara givande att göra fler tester för att få ett tydligare svar.

Vilket yrke passar dig?
Gör arbetsförmedlingens personlighetstest

Vilka är dina kompetenser?
Här kan du skatta dina kompetenser i 17 branscher

Vad är viktigt för dig?
Testa vad som är viktigast för dig i val av jobb

Vad passar jag som?
Gör Sveriges Akademikers test

Vilken persontyp är jag?
Gör Jobbsafaris test

Vilket jobb passar din personlighet?
Testet bygger på den amerikanske professorn John Hollands ”matchningsteori”.