Tips om din arbetsmiljö

Här får du några tips om ADHD på jobbet. Titta gärna på vår tipssida där du kan läsa andras tips och dela med dig av dina egna.

 

Tips för bättre koll på jobbet
 1. Försök att få en överblick: Ta reda på vem som har ansvar för vad på jobbet och hur arbetsplatsen fungerar.
 2. Vilka arbetsuppgifter har du? Be om att få en arbetsbeskrivning och gå igenom den tillsammans med din chef/arbetsledare.
 3. Be om hjälp med att planera och prioritera arbetsuppgifterna till en början. Hur ser en dag ut? Hur ser en vecka ut?
 4. Sätt upp konkreta mål och deadlines med din arbetsledare, t ex ”fredag kl 12.00 ska underlaget” vara klart”.
 5. Boka in regelbundna möten med din arbetsledare och följ upp hur det går. Behöver du mer stöd? Behöver du hjälp med planering och prioritering?
 6. Be din arbetsledare att säga till om du går utanför ditt ansvarsområde.
 7. Be om positiv feedback och bekräftelse när du gör rätt.
 8. Behöver arbetsplatsen anpassas? Fundera då på följande områden:
  Arbetsuppgifter: Behöver dina arbetsuppgifter anpassas? Kan du t ex få en arbetsuppgift i taget i stället för att få ett helt område som du själv ska strukturera upp? Om du har ett ansvarsområde, kan du få hjälp att strukturera upp  och prioritera?
  Arbetsmiljön: Behöver du få din arbetsmiljö anpassad? Sitter du t ex i en stökig miljö där många människor rör sig, nära skrivaren som låter eller i ett kontorslandskap? Kan du få flytta till en lugnare plats? Sätta upp ljuddämpande rumsavdelare?
  Arbetstider: Går det att anpassa dina arbetstider efter dina personliga behov? Finns det möjlighet att ta fler pauser? Finns det ett vilrum?
  Hjälpmedel: Har du behov av hjälpmedel som t ex digital kalender, appar eller liknande?