Michaela Dufva, VD på Omnia assistans AB

Se hur Michaela Dufva, VD på Omnia assistans AB, hanterar utmaningarna med sin ADHD.