Elisabet, geovetare på Geoveta

Elisabet är geovetare på Geoveta och har tillsammans med sin chef utvecklat strategier för att få arbetet att fungera med sin ADD.