Arbetsmiljön och ADHD

En bra arbetsmiljö är A och O för att människor ska må bra och kunna prestera på jobbet. Med arbetsmiljö menar man den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Det innebär att alla människor ska vara trygga och må bra på sin arbetsplats och att arbetsgivare, alltså organisationen har ett ansvar att hjälpa sina anställda (både chefer och medarbetare) genom att ge dem rätt förutsättningar för att de ska kunna utföra arbetet som förväntas. Detta betyder att varje anställd också har ett ansvar att förmedla sina behov och vara ärlig med vad som fungerar bra och vad som man kan behöva stöd med.

 

Du måste själv berätta

Det är bra att känna till att det är först när du berättar för din arbetsgivare att du har en diagnos som din arbetsgivare har en skyldighet att stötta med diagnosrelaterad anpassning och hjälpmedel. Och att det är först när du har berättat om din diagnos som diskrimineringslagarna kan börja gälla. I och med att ADHD är en dold funktionsnedsättning så kan man inte förvänta sig att arbetsgivare ska kunna veta att du har ADHD och vad som kan behövas göras för att det ska fungera för dig. Behoven är individuella utifrån person och arbete samt hur arbetsmiljön ser ut på arbetsplatsen.

 

Dialog med arbetsgivaren viktigt

Arbetsplatser ser olika ut beroende på vilken bransch och vad arbetsuppgifterna går ut på. Vissa arbetsplatser är utomhus och andra inomhus. På vissa arbetsplatser är det naturligt med anpassning och hjälpmedel och på andra är det inte lika vanligt. Alla arbetsplatser har en företagskultur och sitt arbetsklimat. Därför är det viktigt att ha en god dialog med sin arbetsgivare och utforska tillsammans vad som kan göra att det kan på fungerar bättre för dig på jobbet.

Har man t ex ett arbete som innebär att man behöver lugn och tyst miljö runt omkring för att man ska kunna koncentrera sig, så behöver man lyfta det och tillsammans titta på hur man på bästa sätt kan lösa det.