Arbetsgivare

På denna sida får du som är arbetsgivare tips kring hur du bäst kan ge stöd till dina anställda med ADHD.

 

Tips till dig som är chef

Många med ADHD behöver få en helhetsbild av arbetet och en känsla av sammanhang på arbetsplatsen. Detta skapar en förståelse för hur deras arbetsuppgifter påverkas av andras på arbetsplatsen. Därför är det viktigt vid en nyanställning att du som chef lägger ner lite extra tid på att skapa en så bra introduktion som möjlig. Det är också viktigt att du tar dig tid för att förklara vid frågor och att du är tydlig med dina förväntningar på personen. Berätta och ge skriftlig information om arbetsplatsen samt informera vem personen kan vända sig till när den behöver hjälp, om det inte är du.

Sju konkreta tips!
  1. Skapa en tydlig struktur. Berätta om företaget och visa hur organisationen ser ut. Hur ser processerna ut på arbetsplatsen? Vem har ansvar för vad? Gå igenom arbetsbeskrivningen tillsammans. Vilka arbetsuppgifter har personen?
  2. Hjälp till med att planera och prioritera arbetsuppgifterna till en början. Hur ser en dag ut? Hur ser en vecka ut?
  3. Sätt upp konkreta mål och deadlines. T ex ”fredag kl 12.00 vill jag ha in underlaget”.
  4. Boka in regelbundna möten och följ upp hur det går. Behöver personen mer stöd? Behöver den fortsatt hjälp med planering och prioritering?
  5. Påminn personen om den går utanför sitt ansvarsområde.
  6. Ge positiv feedback och bekräfta personen när det går bra.
  7. Anpassa om det behövs. Tänk då på följande områden: arbetsuppgifter, arbetsmiljön, arbetstider och hjälpmedel.

Tips för bättre möten

Tips till arbetsgivare

Personer med ADHD påverkas mycket av miljön de vistas i och hur de blir bemötta av omgivningen. Stöd och anpassningar i arbetet kan underlätta vardagen, begränsa symtomen och förbygga framtida svårigheter. Utbildning och kunskap om ADHD kan göra det lättare att hantera symtomen, både för personen med ADHD och för övriga på arbetsplatsen.

Vid nyanställning av en person med ADHD kan du som arbetsgivare få stöd och råd av Arbetsförmedlingen. De kan även i vissa fall hjälpa till under pågående anställning. Ta kontakt med din lokala Arbetsförmedling för mer information.

Har du som arbetsgivare en anställd med ADHD i en pågående anställning och behöver mer stöd, så kan du fundera på vem på ditt företag kan ge dig det stödet du kan behöva. Vanligtvis är det HR-funktionen på ett större företag som kan guida dig vidare. Om du är chef i ett mindre företag och behöver mer kunskap om ADHD så kan du köpa in utbildning, expertstöd eller handledning av företag som är specialiserade på NPF och ADHD.

På Arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa mer om vilket stöd du kan få som arbetsgivare:www.arbetsformedlingen.se